Grøntanlegg

Planter For Norsk Klima

Aktuelle grøntanlegg


I tillegg til registreringer i kontrollerte forsøksplantinger utfører prosjektet registrering av planter i grøntanlegg. Disse anleggene skal kunne brukes som fremtidig referanseanlegg for å kunne vurdere egnetheten av bestemte planteslag (med dokumentert opphav) i det aktuelle dyrkingsområdet.


Anleggene som er med i registreringen er valgt ut på grunnlag av hvilke planteslag de inneholder. Det viktigste kriteriet er at det er kjent hvilke arter, frøkilder og sorter som er brukt. For importerte planter er det ofte vanskelig å få opplysninger om proveniens, også av og til sorter. Imidlertid er det interessant å sammenligne arter av importerte planter med norske planter med kjent opphav.


Begrensninger i metoden


Jordforholdene varierer fra anlegg til anlegg og det gjør også planteprosedyrer og skjøtselsregimer, samt graden av forurensing. Plantekvaliteten ved levering er også en ukjent faktor i mange av anleggene. Usikkerheten som følger av de ukjente faktorene er en betydelig svakhet ved denne type undersøkelse. Undersøkelsen vil også til en viss grad være påvirket av den som registrerer.


Tross disse svakhetene har prosjektet valgt å registrere plantinger i grøntanlegg. Det er interessant å se hvordan plantene utvikler seg under ulike miljøforhold i grøntanlegg.

OM OSS

Planter for norsk klima var et samarbeidsprosjekt med formål å utvide sortimentet av trær, busker og stauder i norske beplantninger.


KONTAKT OSS

ngf@gartnerforbundet.no

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE