Forsøk 2006 UMB

Planter For Norsk Klima

Et av målene i ”Prosjekt planter for norsk klima” er å anbefale bruk av planter med god dekkevne mot ugras, og planter som er tilpasset ulike vokseforhold. God dekkevne er et viktig bidrag for å redusere skjøtselsskostnadene i offentlige grøntanlegg/veganlegg. Det er behov for et større utvalg av relativt lave planter som er robuste, etablerer seg raskt og dekker godt.


Prosjektet har igangsatt et arbeid for å kartlegge hvilke planter som kan

egne seg for utprøving under norske forhold. Med bakgrunn i dette arbeidet ble det høsten 2006 plantet ut 12 planteslag i forsøksfelt i planteskolen ved UMB. Det er tilrettelagt for at feltet kan utvides.


Følgende planteslag ble plantet:

Cornus stolonifera ‘Kelsey’

Cytisus purpureus

Diervilla sessilifolia ‘Butterfly’

Diervilla sessilifolia ‘Dise’

Diervilla splendens

Hydrangea serrata ’Blue Bird’

Salix lantana ’Hjeltnes’

Salix lantana fra Island

Salix repens var. nitida ’Iselin’


Diervilla spp. og Hydrangea sp. ble plantet med planteavstand 75 cm på en rekke i en meter bredt bed dekket med mypex duk. De øvrige arter og sorter ble plantet forbandt med planteavstand 70 cm på 1,5 m bredt bed dekket med mypex duk. Det ble plantet to gjentak à 6 planter.

OM OSS

Planter for norsk klima var et samarbeidsprosjekt med formål å utvide sortimentet av trær, busker og stauder i norske beplantninger.


KONTAKT OSS

ngf@gartnerforbundet.no

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE