Om Prosjekter

Planter For Norsk Klima

Hovedmålet med prosjektet var å utvide sortimentet og sikre tilgangen på grøntanleggsplanter tilpasset ulike klima og bruksområder i Norge. Prosjektet bidro til frodige og varige grøntanlegg med god utnyttelse av de ressurser som brukes på planter til grøntanlegg.


Delmål


- Øke mangfoldet av treslag i norske grøntanlegg og oppnå et bedre grunnlag for å anbefale trær til ulik bruk i Norge.


- Redusere skjøtselsskostnadene i offentlige grøntanlegg/veganlegg ved å anbefale bruk av planter med god dekkevne mot ugras, og planter som er tilpasset ulike vokseforhold.


Prosjekt ”Planter for norsk klima” var et brukerstyrt prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, Statens vegvesen, Statsbygg, Norsk genressurssenter, Norsk Gartnerforbund og E-plant Norge A.L.


OM OSS

Planter for norsk klima var et samarbeidsprosjekt med formål å utvide sortimentet av trær, busker og stauder i norske beplantninger.


KONTAKT OSS

ngf@gartnerforbundet.no

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE