Treforsøksparken

Planter For Norsk Klima

Treforsøksparken ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er et demonstrasjons- og utprøvingsfelt for aktuelle treslag til norske grøntanlegg. De første trærne ble plantet våren 2005, og det har vært omfattende plantinger og registrering av resultater. Treforsøksparken NMBU består av over 100 treslag innen slektene Acer, Alnus, Betula, Carpinus, Fraxinus, Prunus, Quercus, Sorbus, Tilia og Ulmus. Det er plantet fire trær av hvert slag.


Treforsøksparken NMBU ligger i planteskolen ved NMBU. Arbeidet med etablering, skjøtsel og registrering er utført av faggruppe grøntmiljø ved NMBU. Førsteamanuensis Per Anker Pedersen har vært ansvarlig for forskningsoppdraget.


Treforsøksparken NMBU er åpen for alle besøkende, og kan benyttes til å lære å kjenne og følge utviklingen av et stort utvalg spennende treslag.


Et mangfold av trær byr på et stort spekter av opplevelse og sprer risikoen for skade i grøntanlegg

I mange år har grøntanleggsbransjen vært nysgjerrige på om det er mulig å ta i bruk et større sortiment av trær i Norge. Hovedmålet med plantingene var å få et bedre grunnlag for å anbefale trær til ulik bruk i Norge, og således et større mangfold i bruken av trær i norske grøntanlegg. En undersøkelse foretatt av Arne Sæbø, Planteforsk Særheim, i 2000, viste at lindesorten ’Pallida’ utgjorde inntil 70% av nyplanta gatetrær i Oslo og Bergen, og inntil 40% i Trondheim.


Det at plantingene domineres av et fåtall sorter av trær gir lite mangfold og opplevelse i grøntanleggene. Det er også en betydelig risiko forbundet med et slikt trevalg. I Trepleie nr 1 2002 skriver Arne Sæbø og Per Anker Pedersen: ”Dersom sykdom eller skadedyr skulle ramme denne sorten med genetisk like egenskaper, vil store deler av gatetrærne stå i fare for å bli svekket, eller i verste fall dø.”


Trær innen slektene Prunus og Sorbus er for eksempel et viktig tilskudd for å øke mangfold og opplevelse. Her er det mange spennende trær som ikke blir så store, mange har en fantastisk blomstring, noen har spektakulære høstfarger og det finnes trær med utrolig flotte stammer.


Hvordan ble sortimentet valgt ut?

Valget av arter og sorter innen de ulike slektene ble foretatt etter en gjennomgang av dendrologisk faglitteratur, planteskolekataloger og erfaringer fra fagfolk fra inn- og utland. Sortimentet ble så begrenset til det vi trodde kunne ha et potensiale under norske forhold. Til hjelp i dette arbeidet rådfører fikk vi bistand fra forskere og planteskoler i Norge, Sverige og Danmark.

OM OSS

Planter for norsk klima var et samarbeidsprosjekt med formål å utvide sortimentet av trær, busker og stauder i norske beplantninger.


KONTAKT OSS

ngf@gartnerforbundet.no

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE