Resultater og registrering

Planter For Norsk Klima

Det ble lagt ned et stort arbeid i å registrere hvordan trærne utviklet seg. Treregistrering er et langsiktig arbeid, og det kreves mange år med ulik klimapåvirkning for å kunne gi sikre anbefalinger om trær. 


Vitalitet:

Vitaliteten er bedømt ut fra en samlet vurdering av tilvekst, bladfarge og bladstørrelse i tillegg til eventuelle tegn/symptom på sykdom eller skade.


Skuddvekst:

Toppskudd og fire lyseksponerte sideskudd i øverste halvdel av krona er målt etter vekstavslutning.


Stammeomkrets:

Stammeomkretsen ble målt 1 meter opp på stammen (i henhold til NS 4402).


Høyde:

Totalhøyden ved planting er målt på alle trærne


Blomstring og høstfarge


Vekstperiode:

Tidspunkt for vekststart og bladfall


Skader:

Klimaskader, sykdom, skadedyrangrep og mekaniske skader på stamme og greinerOM OSS

Planter for norsk klima var et samarbeidsprosjekt med formål å utvide sortimentet av trær, busker og stauder i norske beplantninger.


KONTAKT OSS

ngf@gartnerforbundet.no

Schweigaardsgate 34 F

0191 Oslo

Planter For Norsk Klima @ Alle rettigheter reservert

SAMARBEIDSPARTNERE